• +31610909763
  • iris@wek.nl

Over WEK

Leuk je te ontmoeten, aangenaam!

Mijn naam is Iris Bloemsma, oprichter van WEK.

Ik heb gekozen voor de naam WEK vanwege de betekenis “ik maak wakker” of “ik veroorzaak” . Dat is wat ik breng in een organisatie.

De letters staan synoniem voor de woorden “Warmte Executie & Kracht”.

Mijn overtuiging is dat je een combinatie van warmte en executie nodig hebt om succesvol organisaties in beweging te brengen. Het gaat er hierbij om dat je zowel focus legt op de menselijke elementen alsmede op de concretisering en implementatie van de gewenste transitie. Daarbij is het mijn doel om positieve gevolgen te realiseren voor zowel medeweker, klant als organisatie. Enkel dan zal je een krachtige & bestendige change kunnen realiseren.

Deze combinatie van warmte, executie en kracht is bij mij van nature aanwezig en ik krijg er energie van om dit in te zetten in een organisatie. Graag deel ik deze expertise en manier van (keten) denken met andere organisaties in het vertrouwen dat dit leidt tot positieve resultaten voor alle betrokkenen.